ODZIEDZICZALNOŚĆ

liczba wyrażająca stosunek, w jakim zmienność danej cechy (np. wzrostu) jest wynikiem dziedziczenia (zmienność genetyczna), a w jakim różnice między osobnikami tej samej populacji są spowodowane wpływami środowiska (zmienność środowiskowa); podawana zazwyczaj w procentach; ustalenie o. ma znaczenie w selekcji hodowlanej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama