REPERACJA DNA

zachodzące w komórkach procesy, zmierzające do usunięcia uszkodzeń DNA; mogą następować drogą fotoreaktywacji, czyli monomeryzowania dimerów pirymidynowych w DNA przez enzymy poddane działaniu światła słonecznego lub polegać na enzymatycznej eliminacji uszkodzonego odcinka jednej linii DNA i jego resyntezie za pomocą drugiej nici, nieuszkodzonej, jako matrycy (bez użycia światła); r. DNA może się też dokonać drogą rekombinacji między homologicznymi cząsteczkami DNA; procesy r. DNA utrzymują niski poziom mutacji genów w komórkach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama