MEGANTROP

(Meganthropus paleojavanicus)

forma kopalna małpy człekokształtnej z okresu dolnego plejstocenu, o cechach pośrednich między australopitekami a pitekantropami; szczątki w postaci fragmentów masywnych żuchw odkryto dwukrotnie (1941, 1952) w msc. Sangiran na Jawie.

Reklama

Powiązane hasła:

SANGIRAN, MEGANTHROPUS PALEOJAVANICUS

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama