NEURONOWA TEORIA

teoria budowy układu nerwowego, ukształtowana na przełomie XIX i XX w. przez S. Ramóna y Cajala i C. Golgiego; układ nerwowy budują oddzielne pod względem morfologicznym i funcjonalnym jednostki neurony.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama