BŁOTNIARKI

(Lymnaeidae)

rodzina płucodysznych ślimaków z rzędu nasadoocznych; zamieszkują gł. płytkie wody słodkie całego świata; muszle wieżyczkowate lub jajowate, od kilku mm do kilku cm; noga szeroka, mocna; na głowie para nie dających się schować, płatowatych czułków, u nasady których znajdują się oczy; oddychają powietrzem atmosf., wysuwając otwór jamy ustnej nad pow. wody; gat. żyjące na dużej głęb. wypełniają jamę płucną wodą; żarłoczne, żywią się roślinami i padliną; żywiciele pośredni różnych gat. przywr (np. motylicy wątrobowej, przywry kociej, przywry płucnej); w Polsce żyje 8 gat., m.in. b. stawowa (Lymnaea stagnalis) - najw. (do 6 cm) i najpospolitsza, b. moczarowa (Galba truncatula) - najmniejsza, b. jajowata (L. peregra) i b. wędrowna (Pseudosuccinea columella).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama