CHITONY

wielotarczowce (Polyplacophora, var. Loricata)

prymitywna, kosmopolityczna gromada morskich mięczaków, ok. 1000 gat.; ciało dwubocznie symetryczne, dł. 1 - 35 cm, okryte od strony grzbietowej 8. dachówkowato zachodzącymi na siebie płytkami, ruchomo zestawionymi, dzięki czemu ch. mogą zwijać się w razie niebezpieczeństwa; w rozwoju przechodzą stadium wolno pływającej larwy weliger; żyją w strefie przybrzeżnej przysysając się do podłoża silnie umięśnioną nogą.

Reklama

Powiązane hasła:

WIELOTARCZOWCE, MIĘCZAKI, OBUNERWCE, POLYPLACOPHORA, LORICATA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama