KORALOWCE

(Anthozoa)

Reklama

gromada jamochłonów morskich, osiadłych, w większości bytujących w koloniach; około 6 tys. gatunków; występują wyłącznie w postaci polipów; wytwarzają masywny, gł. wapienny szkielet, stanowiący od paleozoiku ważny budulec skał osadowych; dzielą się współcześnie na sześciopromienne (ukwiały i madrepory) oraz ośmiopromienne (piórówki, korkowce i koral czerwony); zamieszkują ciepłe morza (na niewielkiej głębokości).

Powiązane hasła:

POLIP, TABULATY, RAFOTWÓRCZE ORGANIZMY, PIÓRÓWKI, YAP, MADREPOROWCE, KORONA CIERNIOWA, KORKOWIEC, ANTHOZOA, RAFA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama