AUGUSTOWSKA PUSZCZA

obszar leśny o pow. ok. 1100 km2 (w tym ok. 60 km2 na terenie Litwy), między jez. Wigry a Biebrzą; porośnięty gł. sosną (ponad 70% drzewostanu), nadto świerkiem, olszą, brzozą, jesionem, dębem; występuje m.in. łoś, jeleń, sarna, dzik, bóbr, ryś, kuna, orzeł bielik, gągoł, głuszec, bocian czarny, cietrzew; w obrębie puszczy liczne jeziora, m.in. Wigry, Sajno, Studzieniczne, Białe; przez P.A. przepływa Czarna Hańcza, biegnie Kanał Augustowski. Do końca XII w. teren zamieszkany przez Jaćwingów, 1422 włączona do Wielkiego Księstwa Litewskiego (teren łowiecki książąt litewskich, potem królów pol.); podczas zaborów najpierw w rękach Prus, od 1815 Rosji; w czasie powstań nar. ostoja licznych oddziałów powstańczych; podczas I woj. świat. rabunkowo eksploatowana przez Niemców; od 1920 w Polsce; część płn. włączona do Wigierskiego Parku Nar., w pozostałej kilka rezerwatów (Kozi Rynek, Posejnele, Starożyn, Kalejty, Stara Ruda).

Reklama

Powiązane hasła:

SAJNO, POLSKA. WARUNKI NATURALNE. SZATA ROŚLINNA, SERWY, AUGUSTOWSKI KANAŁ, STUDZIENICZNE JEZIORO, WIGIERSKI PARK NARODOWY, NECKO, ZACHODNIOSUWALSKIE POJEZIERZE, BIAŁE JEZIORO, MARYCHA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama