AULEITNER Antoni

(1801-98)

leśnik polski, administrator lasów rządowych Królestwa Polskiego; autor cenionych prac z zakresu leśnictwa, m.in. Krótkiego zarysu historii leśnictwa polskiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama