BRINCKEN

Juliusz, Brinken (1788-1846)

polski leśnik pochodzenia niem.; 1818-33 naczelny nadleśny lasów rządowych Królestwa Polskiego; prof. Szczególnej Szkoły Leśnictwa w Warszawie, red. "Sylwana"; prace nt. nowoczesnej gospodarki leśnej, opisał m.in. Puszczę Białowieską.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama