BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY

utworzony 1985 na pow. 10,4 km2 (oraz 11,7 km2 strefy ochronnej); obejmuje część Pojezierza Brodnickiego, z charakterystyczną rzeźbą polodowcową; malownicze jez. rynnowe, m.in. Strażym, Ciche, Wielkie Partęczyny, Bachotek; zwarty kompleks lasów sosnowych z domieszką buku i dębu, mokradła wokół jez. Sumówek; rzadkie gat. ptaków, m.in. bielik, bocian czarny, orzeł krzykliwy, łabędź; liczne zabytki kultury materialnej, m.in. grodziska nad jeziorami Strażym, Sośno, Płowęź, Kurzyny; zespoły pałacowo-dworskie w Knojadach, Sumowie, Tomkach; wsie z zabytkową zabudową: Ciche, Górale, Gaj-Grzmiąca.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama