DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŒNA

jednostka podziału terytorialnego w leśnictwie, wynikająca z konieczności stosowania w różnych lasach tej samej krainy przyrodniczo-leśnej odmiennych zabiegów gospodarczych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama