GOSPODARSTWO LEŚNE

(gosp. 1)

obszar lasu z należącymi do niego urządzeniami technicznymi, transportowymi, zabudowaniami, które łącznie pozwalają prowadzić racjonalną działalność w zakresie produkcji leśnej lub ochrony terenu chronionego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama