HOŁOWKIEWICZ

Emil (1839-92)

leśnik państwowej służby leśnej w Galicji; współzał. Galicyjskiego Tow. Leśnego; wznowił edycję "Sylwana"; Obrazy fizjograficzne Galicji.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama