Reklama

KOSTYRKO

Józef Tadeusz (1892-1951)

inżynier leśnik; w okresie międzywojennym jeden z inicjatorów ruchu ochrony przyrody; udokumentował ok. 200 obiektów przyrodniczych będących dziś rezerwatami; przyczynił się do restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej; red. "Lasu Polskiego", współred. Małego przewodnika leśnego.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama