KRAINA PRZYRODNICZO-LEŚNA

obszar o zbliżonych warunkach fizjograficznych, gdzie najlepiej się rozwija określony typ lasu; w Polsce przyjęto podział L. Mroczkiewicza na 8 krain, dzielących się na dzielnice przyrodniczo-leśne.

Reklama

Podobne hasła:

  • kraina, opisywać piękną krainę,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama