KULISA

(przyr.)

pas drzewostanu rębnego pozostawiony pomiędzy dwoma zrębami tej samej szerokości, gł. w celu odnowienia lasu na zrębach w drodze samosiewu.

Reklama

Podobne hasła:

  • KULISA, (biol.)
  • kulis, wAzji pd.-wsch. robotnik,...
  • KULIS, w Azji (gł. Indiach,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama