ŁĘG

łąg (biol.)

las liściasty nadrzeczny (drzewostan z dębu, jesionu, olchy, wierzby, wiązu i in.).

Reklama

Podobne hasła:

  • łęg, formacja roślinna występująca...
  • łęg, las łęgowy.
  • ŁĘG, łąg (przyr.)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama