LESISTOŚĆ

stosunek obszarów pokrytych lasami do całkowitej powierzchni, np. kraju czy kontynentu; wyrażana w procentach. W naszej strefie klimatycznej optymalna lesistość wynosi ok. 30%, w Polsce jest to 27,5%.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama