LICZBA KSZTAŁTU DRZEWA

(leśn.) redukcyjny współczynnik służący do pomiaru miąższości drzew na pniu; jest podstawą tablic miąższości dla drzew stojących, stosowaną przy określaniu miąższości (objętości) drzewostanu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama