MADEYSKI

Czesław (1897-1981)

leśnik, działacz na rzecz ochrony przyrody; w okresie przedwojennym komisarz ochrony lasów w Nowym Targu; wszczął ruch na rzecz uratowania lasów tatrzańskich; po wojnie wicedyr., a następnie dyr. Tarzańskiego Parku Narodowego; wprowadził nowatorskie metody zalesień terenów uległych erozji.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama