MASSALSKI

Edmund (1886-1975)

przyrodnik, geograf, pedagog; nauczyciel przyrody i geografii w Kielcach; po II wojnie świat. dyr. Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach; zgromadził pełną dokumentację fotograficzną roślinności Gór Świętokrzyskich; współtwórca programu ochrony Łysogór.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama