OCHRONA ZWIERZYNY ŁOWNEJ

działalność wchodząca w zakres gospodarki łowieckiej, zmierzająca do utrzymania pogłowia zwierzyny w łowiskach na właściwym pod względem biologicznym i gospodarczym poziomie; o.z.ł. obejmuje: 1) ustanowienie i przestrzeganie okresów ochronnych, gdy odstrzał jest wzbroniony; 2) stosowanie tylko dozwolonych sposobów polowania; 3) walkę z kłusownictwem i wandalizmem; 4) zwalczanie chorób, zwł. pasożytniczychzakaźnych zwierzyny; 5) ochronę środowiska naturalnego łowisk; 6) pomoc zwierzynie w okresie trudnych warunków atmosferycznych (mrozy, opady śniegu, susza, itp.) w postaci dokarmiania, budowy budek dla ptaków łownych, tworzenie remiz.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama