Reklama

OLS

las typu siedliskowego, liściasty, występujący na glebach podmokłych, z przewagą olszy w drzewostanie (o. właściwy z przwagą olszy czarnej), często jesionu (o. jesionowy) lub świerka pospolitego (o. świerkowy, rosnący na terenach mniej zabagnionych); w fitosocjologii do o. zalicza się również zarośla złożone z różnych gat. wierzb (tzw. łoziny, zarośla łozowe) spotykane na zalewanych torfowiskach niskich.

Reklama

Powiązane hasła:

OLES, KAMPINOSKI PARK NARODOWY, KAMPINOSKA PUSZCZA

Podobne hasła:

  • ols, typ lasu liściastego,...
  • OLE, ( Object Linking and...
  • OLA, Skrót od imienia ->...

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama