Reklama

ŻELICHOWSKI

Stanisław (ur. 1944)

leśnik; studia w SGGW; nadleśniczy w Iłowie; od 1970 czł. ZSL, od 1990 czł. Rady Naczelnej PSL; poseł w Sejmie IX i X oraz I-IV kadencji; 1993-97 i od 2001 minister ochrony środowiska; za jego pierwszej kadencji powiększono obszar Białowieskiego Parku Nar. dwukrotnie, uchronił lasy przed reprywatyzacją (pełnomocnik ds. referendum), ale był też odpowiedzialny za kontrowersyjną decyzję budowy osiedla Eko-Sękocin na terenach o innym przeznaczeniu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama