BARCZATKI

(Lasiocampidae)

rodzina dużych i średnich nocnych motyli; ponad 1000 gat., w Polsce 18; występują na wszystkich kontynentach; ciało masywne, owłosione, skrzydła (o rozpiętości 2,5-12 cm) szare, żółte lub brunatne; mała głowa, ssawka uwsteczniona; snują z przędzy mocne oprzędy; osobniki dorosłe żyją bardzo krótko (nie odżywiają się); owłosione, obłe gąsienice żerują na drzewach iglastych i liściastych (rzadziej na krzewach i roślinach zielnych) wyrządzając poważne szkody; m.in. pospolita w Polsce b. sosnowa (Dendrolimus pini), b. dębolistna (Gastropacha quercifolia) i szkodnik jabłoni - prządka pierścienica (Malacosama neustria).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama