DRUTOWCE

drapieżne larwy chrząszczy z rodziny sprężyków; ciało wydłużone o walcowatym kształcie, żółtopomarańczowe; gat. występujące w próchnie - drapieżne, gat. żyjące w glebie odżywiają się korzeniami roślin; szkodniki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama