DRWALNIKI

(Trypodendron)

rodzaj chrząszczy z rodziny korników; szkodniki drewna; w Polsce występują 3 gat.: najpospolitszy d. paskowany (T. lineatum) - dł. do 4 mm, samica atakuje drzewa obumierające albo niedawno ścięte drzewa iglaste (jodły, świerki), larwy żywią się specjalnym grzybem, który jest przez d. hodowany w wygryzionych w drewnie chodnikach; d. bukowiec (T. domesticum) i d. znaczony (T. signatum) - szkodniki drzew liściastych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama