KOZIORÓG DĘBOSZ

(Cerambyx cerdo)

jeden z największych w kraju chrząszczy; dł. do 5 cm, brunatnoszary; żywi się gł. drewnem dębów, chroniony.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama