GRZBIETORÓD

(Pipa pipa)

bezogonowy płaz długości do 25 cm, składa jaja w zagłębieniach skóry na grzbiecie; uwolnienie młodych następuje po ok. 80 dniach wskutek złuszczenia skóry; występuje w krajach tropikalnych Ameryki Południowej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama