GRZEBIUSZKA ZIEMNA

huczek ziemny (Pelobates fuscus)

bezogonowy płaz nocny z rodziny huczków dł. do 8 cm (kijanki do 17 cm); plamisty, płowobrunatny; dzień spędza zagrzebany w ziemi; występuje w Europie Środk. i Wsch., w Polsce chroniony.

Reklama

Powiązane hasła:

PELOBATES FUSCUS, HUCZKI, HUCZEK ZIEMNY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama