NURZAŃCOWATE

(Pelodytidae)

rodzina niewielkich płazów, występująca współcześnie w 2 gat.: nurzaniec błotny (P. punctatus) i nurzaniec kaukaski (P. caucasicus); osiągają dł. do 55 mm, zewnętrznie przypominają żaby; na grzbiecie liczne zgrubienia skóry; żyją na wilgotnych łąkach i w zaroślach w pobliżu wody, do której wchodzą tylko w okresie godów; żywią się drobnymi bezkręgowcami; jajorodne; występują na wsch. i zach. Europy; jako kopalne odkryte w Europie (począwszy od środk. eocenu) oraz w Ameryce Płn. (ze środk. miocenu).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama