SALAMANDRY BEZPŁUCNE

(Plethodontidae)

rodzina płazów z rzędu ogoniastych; ok. 175 gat.; zamieszkują gł. Amerykę Płn. i Płd. (tylko 1 gat. Europę); wielkość ciała 4-22 cm; ubarwienie od ochronnego do b. jaskrawego; dorosłe osobniki nie posiadają skrzeli ani płuc, oddychają za pomocą skóry i błony śluzowej jamy gębowej; odnóża z reguły dobrze wykształcone, zakończone 4-5 palcami; oczy opatrzone ruchomymi powiekami; charakterystyczne rowki gruczołowe na grzbietowej powierzchni głowy; zamieszkują środowisko wodne lub lądowe; w czasie godów istotną rolę odgrywają gruczoły zapachowe; u niektórych gat. instynkt opieki nad jajami.

Reklama

Powiązane hasła:

PŁAZY, PLETHODONTIDAE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama