STEGOCEFALE

płazy tarczogłowe, labiryntodonty (Stegocephalia)

płazy kopalne, wyodrębniły się z ryb trzonopłetwych pod koniec dewonu, wymarły z końcem triasu; największe dochodziły do 3 m dł.; odznaczały się mocną czaszką, krótkim, zwartym tułowiem, krótkimi i krępymi nogami; wykazywały zarówno cechy rybie, jak i gadzie; żyły na terenach podmokłych; m.in. ichtiostega.

Reklama

Powiązane hasła:

ICHTIOSTEGA, STEGOCEPHALIA, PŁAZY TARCZOGŁOWE, LABIRYNTODONTY

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama