SYRENOWATE

(Sirenidae)

rodzina płazów ogoniastych; 3 gat.; występują w Ameryce Płn.; ciało węgorzowato wydłużone; posiadają 3 pary dobrze rozwiniętych skrzel zewn.; 1-3 szczelin skrzelowych z każdego boku głowy; pozbawione tylnych kończyn; przednie kończyny zredukowane, 3-4 palczaste; nie posiadają kości międzyszczękowych oraz zębów; zapłodnienie zewn.; zdolne do rozmnażania w stadium larwalnym; drapieżne; zamieszkują środowisko wodne; w okresie suszy zagrzebują się głęboko w mule dennym; Sirenia lacertina - bywa hodowana w akwariach.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama