GOŃCZE PSY

gończaki

grupa ras psów myśliwskich, goniących zwierzynę; OGARY idą naszczekując (grając) po świeżym tropie z nosem przy ziemi (kierują się tzw. dolnym wiatrem) i napędzają zwierzynę pod strzał myśliwego; CHARTY gonią kierując się wzrokiem, nie szczekają, dopadają ofiary i dławią ją; psów gończych niektórych ras używa się przy polowaniach z białą bronią, inne przy polowaniach par force; w Polsce polowania z ogarami ograniczono do łowisk górskich, z chartami zaś są zabronione.

Reklama

Powiązane hasła:

GOŃCZAKI, JAMNIKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama