CIEL

młody osobnik bydła domowego (do 6 mies.), także niektórych innych przeżuwaczy, np. jelenia, łosia, sarny, żubra.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama