CZYŻ

czyżyk (Carduelis spinus)

ptak z rodziny ziarnojadów, podrodziny łuszczaków; zamieszkuje bory iglaste i mieszane w środk. i wsch. Europie, W. Brytanii, Azji Mniejszej oraz w Mandżurii; dł. ciała ok. 12 cm, dł. skrzydła 6,5-7,4 cm; wierzch ciała zielonawożółty, spód żółty, u samca wierzch głowy i podgardle czarne; zimuje w zach. i płd.-zach. Europie; w Polsce gł. w górach, chroniony.

Reklama

Powiązane hasła:

CZYŻYK, CARDUELIS SPINUS

Podobne hasła:

  • CZYŻ, Henryk (1923-2003)
  • CZYŻE, wieś w , powiat hajnowski.(...)
  • CZYŻYKI, wieś w , powiat hajnowski.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama