AGROMELIORACJA

wieloletnie działania zmierzające przy użyciu odpowiednich nasadzeń i in. zabiegów uprawowych do polepszenia właściwości gleb przez regulowanie zawartości w glebie wody i powietrza oraz wzbogacanie jej w związki pokarmowe.

Reklama

Powiązane hasła:

KULTUROZIEMNE GLEBY, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE I LEŚNE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama