Reklama

ALDRYNA

środek owadobójczy (insektycydy), trujący także dla ssaków; biały, nierozpuszczalny w wodzie proszek; gł. składnik heksachloroheksahydrodimetylonaftalen C12H8Cl6; stosowany w postaci granulowanej przeciw pędrakom i larwom komarnic i rolnic oraz do dezynfekcji gleb.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama