BIEDRZYCKI Stefan

(1876-1936)

agrotechnik, mechanik, konstruktor maszyn roln., prof. SGGW i Politechniki Warszawskiej, autor prac nauk. i podręczników, które torowały drogę nowoczesnej organizacji pracy w pol. rolnictwie, m.in. Zarys mechanicznej uprawy roli, Maszyny i narzędzia do uprawy roli.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama