BIOINŻYNIERIA

inżynieria biochemiczna, inżynieria bioprocesorowa

dział biotechnologii zajmujący się rozwiązywaniem techn. i ekon. problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej; obejmuje optymalizację istniejących procesów biochem. i mikrobiol., tworzenie nowych technologii oraz projektowanie nowej aparatury (bioreaktorów); ważnym działem b. jest biopreparacja - nauka o izolacji i oczyszczaniu produktów uzyskanych w procesach biochemicznych.

Reklama

Powiązane hasła:

INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, INŻYNIERIA BIOCHEMICZNA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama