BIOLOGICZNE ZWALCZANIE

metoda ochrony roślin, zwł. uprawnych, wykorzystująca żywe organizmy do zwalczania szkodników; polega na ochronie i wspieraniu (np. poprzez dokarmianie i wieszanie skrzynek dla ptaków) gat. pożytecznych, albo na hodowli i sztucznym wprowadzaniu pasożytniczych mikroorganizmów (np. bakterii, wirusów i grzybów) lub zwierząt (np. pierwotniaków, nicieni, pajęczaków, owadów, płazów, ptaków i nietoperzy) do populacji szkodnika; stosuje się także wprowadzanie do niej dużej liczby chemicznie wysterylizowanych osobników w celu zahamowania rozrodczości; z.b. jest znacznie bezpieczniejsze i często tańsze od chemicznego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama