BONITACJA

stosowana w rolnictwie i leśnictwie ocena jakości gleb i ich kwalifikacja (określa klasę gleby i jej wartość użytkową); obejmuje także ocenę drzewostanu (ustala ilość i jakość zapasu drzewnego) oraz zwierząt gospodarskich (pod względem wartości użytkowej, pochodzenia i jakości potomstwa).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama