BORLAUG Norman Ernest

(1914-2009)

amerykański agronom i hodowca pochodzenia norw.; czł. amer. National Academy of Sciences, wpółpracownik Fundacji Rockefellera i FAO, pracownik Międzynar. Ośrodka Uszlachetniania Kukurydzy i Pszenicy w Meksyku i wykładowca w Inst. Rolnictwa w Kanadzie; jeden z współtwórców tzw. zielonej rewolucji, która miała zlikwidować problem głodu na świecie, m.in. wyhodował odporne na choroby, niezwykle wydajne odmiany pszenicy, których rozpowszechnienie przyczyniło się do znacznego (ponad 60%) wzrostu plonów w Meksyku, Indiach, Pakistanie, Ameryce Płd. i Afryce Płd.; uzyskał także krzyżówkę żyta z pszenicą, tzw. pszenżyto; 1970 laureat pokojowej nagrody Nobla.

Reklama

Podobne hasła:

  • NORMAN, Pochodzenia staroniemieckiego.(...)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama