CORRAL

(hiszp.) zagroda dla bydła i koni spędzanych z pastwisk na stepach Ameryki Płn. i Płd.; także obozowisko obronne otoczone kręgiem wozów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama