CZAPSKI Marian

(1816-75)

rolnik i hodowca; autor 3-tomowej Historii powszechnej konia (dzieła uznawanego za wzorcowe w literaturze hipologicznej); autor poradnika pszczelarskiego Pszczelarz Polski; współpracownik i "Ziemianina".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama