CZTEROPOLÓWKA

płodozmian polegający na uprawianiu po sobie czterech roślin albo ich grup: klasyczna cz. norfolska obejmuje: okopowe, zboża jare, motylkowate (np. koniczyna), zboża ozime; metoda powstała w Anglii w XVIII w.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama