CZYSZCZALNIA NASION

maszyna rolnicza służąca do mechanicznego czyszczenia ziaren i ich segregowania (na nadające się na przemiał i mniej wartościowe, wykorzystywane na pasze); silny strumień powietrza w cz.n. oddziela nasiona od lżejszych składników (pyłu i plew), sita rozdzielają nasiona wg. wielkości, cylindry wg długości, pochylnie wg kształtu, a pneumatyczne zespoły czyszczące wg właściwości aerodynamicznych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama