DOŁOWNIK

konne narzędzie rolnicze używane przy sadzeniu ziemniaków; część roboczą d. stanowią obracające się łopatki do robienia dołków w glebie, w które wrzuca się ziemniaki (sadzeniaki); także element wymienny ciągnikowych wieloraków.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama